Övraby mölla

Övraby mölla byggdes 1887. Byggherre var mjölnaren Ola Andersson, Munkamöllan. Han anlitades som byggmästare av möllebyggaren Anders Östberg i Tomelilla. Möllan är än i dag fullt brukbar och en av de få väderkvarnar i Skåne som bevarats i ursprungligt skick, både vad beträffar själva byggnaden som maskineriet.

Möllan förklarades som byggnadsminne den 10 maj 1976. Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören på såväl kvarnen som det tillhörande huset, kvarnens interiör samt markområdet. Denna typ av väderkvarn kallas "Holländare". Möllan är försedd med vindros eller vridmölla, som automatiskt vrider hättan med de stora vingarna mot vinden allt eftersom vinden svänger. Denna automatik kallas på möllespråk för "självdrejning".

Den förste ägaren till Övraby mölla var alltså Ola Andersson fram till 1907 då hans son Anders Andersson tog över. Mellan 1943 och 1974 ägdes möllan av Nils Bromé.

1973 bildades Föreningen Övraby Mölla som med bistånd från Tomelilla kommun, Riksantikvarieämbetet, Kungafonden och medlemsavgifter köpte möllan av Nils Bromé 1974. Därefter vidtog ett omfattande renoveringsarbete av såväl mölla som tillhörande möllegård. Så sent som 1986 sattes det upp ett nytt vingpar som tillverkades av Gösta Israelsson. Föreningens ambition är att underhålla och vårda möllan så att den på några mölledagar under somrarna kan visas i drift, då vi mal säd och säljer mjöl om vädrets makter är gynnsamma.

Möllan är försedd med en hissanordning för intagning av spannmål. Vidare finns elevator, två stycken kvarnar (gröpkvarn och sammäldskvarn), sädeskross, valsstol med expressikt, spetsmaskin eller triör, så kallad "skala".

I möllan finns också en hjälpmotor (råoljemotor). Vindfångets storlek är två vingpar som mäter 19 x 2,35 m. När vingarna går ett varv gör kvarnstenarna 7-8 varv.

När föreningen köpte möllan meddelade Riksantikvarien att kvarnen i Övraby äger ett mycket stort kulturhistoriskt värde och är dessutom av väsentlig betydelse för landskapsbilden samt att det är synnerligen angeläget att kvarnen övergår i allmän ägo. Länsantikvarien i Kristianstads län Ingemar Thunander ansåg vid samma tillfälle att "det måste betraktas som en kulturhistorisk angelägenhet av största betydelse att kvarnen blir bevarad i ursprungligt skick och att dess vård och underhåll i framtiden garanteras".

Vi i Föreningen Övraby Mölla hälsar Dig välkommen på ett besök i möllan, förutom mölledagarna är möllan alltid öppen för besökare på egen hand. Vi tar inget inträde, men vill Du offra en slant så står det en mjölkkanna inne i möllan. Tack för Ditt bidrag!

Hjärtligt välkomna!

STYRELSEN

 

Maskinist Björk trimmar tändkulemotorn

Maskinist Björk trimmar tändkulemotorn

Mjölet vägs upp och packas i påsar av mölledrängarna