Mölledagar 2022

 

Malning med vindkraft om det blåser

Kaffeservering och mjölförsäljning

                                         

Söndagen den 5 juni kl 13 - 16 

 

Söndagen den 3 juli   kl 13 - 16 "Skånska möllors dag" 

 

Söndagen den 14 aug. kl 13 - 16

 

Midsommarafton vid möllan 24 juni kl 13 

 

 

 

Styrelsen 2022

 

Ordf. Bo Larsson

V ordf. Börje Björk

Kassör Jan Hansson

Nisse Johansson,

Clas Johansson           

Tommy Landgren      

Leif Håkan Persson

Truls Sjöstedt    

Emil Nordin              

Magnus Åkesson 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Övraby Mölla den 27 juli 2022

§ 1 Ordföranden Bo Larsson hälsade ett 30-tal medlemmar välkomna och 

     öppnade mötet.
.
§ 2 Bo Larsson valdes till ordf. vid mötet.

§ 3 Britt-Marie Larsson valdes till sekreterare vid mötet.

§ 4 Stefan Brink och Magnus Åkesson valdes att justera protokollet.

§ 5 Föredragningslistan godkändes.

§ 6 Mötets utlysande godkändes.

§ 7 Verksamhets, kassa och revisionsberättelse upplästes och godkändes.

§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9 Val av styrelseledamöter för 2 år


      Kvarstående i styrelsen:

      Nils-Olof Johansson, Tommy Landgren och Leif-Håkan Persson.

      Omval av: Jan Hansson, Börje Björk och Clas Johansson

§ 10 Val av styrelsesuppleanter på 2år.


        Kvarstående: Truls Sjöstedt.

        Omval av: Emil Nordin och Magnus Åkesson.

§ 11 Till revisorer omvaldes Lena Björk och nyvaldes Gert Wallin

        Till ersättare nyvaldes Andrea Nowag.

 

§ 12 Som tillsyningsmän omvaldes byalaget och styrelsen.

§ 13 Valberedningen: Maj-Lis Hansson och Sonja Andersson omvaldes.

 

§ 14 Medlemsavgiften för 2023 beslöts oförändrad,

        100 kr för familj och 70 kr för enskild.

 

§ 15 Styrelsens förslag till verksamhet för 2022 fastställdes enl. följande:

        Mölledagar 5 juni, 3 juli och 14 augusti. ( 5 juni o 3 juli genomförda )

        Midsommarfirande 24 juni. ( genomfört )


        Underhåll:

        Renovering av taket på möllebostaden.

        Kalkning av möllebostaden ( gjort den 30 maj ) 

         Målning av fönster på möllan

 

§ 16 Övriga frågor: Ny midsommarstång måsta ordnas innan nästa år.

 

§ 17 Ordf. tackade och avslutade mötet.

 

         Övraby den 27 juli 2022

 

 

 

ÅRSBERÄTTELSE

för

Föreningen Övraby Mölla 2021

Styrelsen för Föreningen Övraby Mölla får härmed avge årsberättelse för verksamhetsåret 2021

Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning:

Ordförande: Bo Larsson
Vice ordf: Börje Björk
Kassör: Jan Hansson
Sekreterare: Vakant
Ord. Ledamöter: Nils-Olof Johansson
Clas Johansson
Tommy Landgren
Leif-Håkan Persson

Suppleanter: Truls Sjöstedt
Emil Nordin
Magnus Åkesson

 

Medlemsantalet: Under året 2021 har 144 familjemedlemskap och 25 enskilda lösts

.

Revisorer: Revisorer för det gångna året har varit Bodil Nowag och Lena Björk
med Gert Wallin som suppleant.

 

Tillsyningsmän: Tillsyningsmän har byalaget och styrelsen.

 

Valberedning: Valberedningen bestod av Maj-Lis Hansson och Sonja Andersson.

 

Sammanträde: Årsmöte hölls vid möllan 14 juli tillsammans med Övraby
Nedraby Byalag. Därefter intog man sig medhavda picknick.


Styrelsen har under året haft ett protokollfört sammanträden och
åtskilliga telefonkontakter.

 

Verksamhet:

Möllebostaden har kalkats och norrsidan av garagetaket har tjärats.


Mölledagarna anordnades den 6 juni, 4 juli och 8 aug.

Tyvärr utan tillräcklig vind för att man skulle kunna mala med vindkraft.

De två sista var välbesökta med kaffeservering och hembakta kakor.


Det traditionella midsommarfirandet med levande musik och dans kring stången
ställdes in detta året p.g.a. coronapandemin.


Möllan har som vanligt varit öppen för allmänheten hela året och mjöl har
funnits till försäljning under sommarhalvåret.

 

              Styrelsen

                  

                  

Vinguppsättning den 18 april 2018

 

 

 

 Vingen börjar lyftas liten

 

 

 

Stroppen är fäst i den första vingen och lyftet har börjat.

 

 

 

  

Vinge hängande i kran liten

Nu är vingen på väg uppåt.

 

 

 

John fäster kilbrädor mindre

 

 

Första vingen på plats. Möllebyggare John Svensson fäster kilarna.

 

 

Mölla norrifrån med nya vingar mindre

 

 

Nu är alla vingarna på plats!

 

 

 Bilderna är tagna av Göran Gustafsson Allevad.

 

 

.........................................................................................................................................................................................................

 

 Nu kan du ladda ner en digital rundvandring, om du har en "smartphone"

 Gör så här:

1. Gå till Play Butik eller App store och ladda ner Tidsmaskinen. Appen är gratis att ladda ner.

2. Välj "ladda hem" och du har en Android alternativ "hämta runda"om du har en iPhone.

3. För att ladda ner rundan du vill gå, skriv in rundans exakta namn: ovrabymolla

4. Starta den digitala rundvandringen genom att trycka på rundans namn och  låt vibrationer, berättelser, ljud och bilder leda dig längs rundan! Tänk på att vidröra skärmen då och då för att undvika att skärmen släcks. 

5. Har du gått den här rundan tidigare? Tänk då på att rundan uppdateras regelbundet. För att du ska vara säker på att du har tillgång till den senaste versionen av rundan behöver du radera den nerladdade rundan som finns i din telefon och ladda ner rundan på nytt.

Inom Tomelilla kommun finns flera digitala rundvandringar tillgängliga.

För information : www.tomelilla.se 

 

................................................................................................................................................................

 

 

 

Nya medlemmar hälsas välkomna i föreningen!


Kontaktpersoner: Bo Larsson tel. 0411 / 55 12 49


mobil tel. 0720-65 12 49 E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Jan Hansson tel. 0705-92 90 16

 

Medlemskap 2022    100:- familj


Medlemskap 2022      70:- enskild


Bankgiro 5063-8436

 

Länka till:
Skånska möllor

http://www.hembygd.se/foreningen-skanska-mollor/

..............................................................................................................................................................

  

               

                       

 

.