Vi har planerat årets mölledagar och hoppas att det ska gå att genomföra som tänkt.

För säkerhets skull kolla hemsida eller ring

Bo Larsson 0720-65 12 49 el

Jan Hansson 070-592 90 16

och fråga innan du åker dit. 

 

 

Mölledagar 2022

 

Malning med vindkraft om det blåser

Kaffeservering och mjölförsäljning

                                         

Söndagen den 5 juni kl 13 - 16 

 

Söndagen den 3 juli   kl 13 - 16 "Skånska möllors dag" 

 

Söndagen den 14 aug. kl 13 - 16

 

Midsommarafton vid möllan 24 juni kl 13 

 

 

 

Styrelsen 2021

 

Ordf. Bo Larsson

V ordf. Börje Björk

Kassör Jan Hansson

Nisse Johansson,

Clas Johansson           

Tommy Landgren      

Leif Håkan Persson

Truls Sjöstedt    

Emil Nordin              

Magnus Åkesson

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Övraby Mölla den 11 mars 2020

 • §   1 Ordföranden Bo Larsson hälsade ett 30-tal medlemmar välkomna och öppnade

            mötet.

.

 • §  2 Bo Larsson och Britt-Marie Larsson valdes till ordf. resp. sekreterare vid

            mötet.        

 • §   3 Lena Björk och Irene Wallin valdes att justera protokollet.

 • §   4 Föredragningslistan godkändes.

 • §   5 Mötets utlysande godkändes.

 • §   6 Verksamhets, kassa och revisionsberättelse upplästes och godkändes.

 • §   7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 • §   8 Val av styrelseledamöter för 2 år

            Kvarstående i styrelsen: Nils-Olof Johansson och Tommy Landgren.

            Omval av: Jan Hansson, Börje Björk och Clas Johansson

            Fyllnadsval på ett år efter Ingemar Åkesson som avsagt sig i styrelsen.       

            Nyval av: Leif-Håkan Persson 


 • § 9 Val av styrelsesuppleanter på 2år.

           Kvarstående: Truls Sjöstedt.

            Omval av: Emil Nordin

            Nyval av: Magnus Åkesson                              

        

 • § 10 Till revisorer omvaldes Lena Björk och Bodil Nowag med Gert Wallin

            som ersättare.

 • § 11 Tillsyningsmän jämte styrelsen: Kristina Buhre, Ola Sjöström och

            Anders Gustavsson.

       

 • § 12 Valberedningen: Maj-Lis Hansson och Sonja Andersson omvaldes.

 • § 13     Medlemsavgiften för 2021 beslöts oförändrad, 100 kr för familj och 75 kr för enskild.

 • § 14 Styrelsens förslag till verksamhet för 2020 fastställdes enl. följande:

            Mölledagar med kaffeservering 7 juni, 5 juli och 2 augusti.

            Midsommarfirande gemensamt med byalaget som står för lottförsäljning den 19 juni.

          Kalkning av möllebostaden, reparation och tjärning av taket till garaget.

            Balansering av vingarna.

 • § 15 Övriga frågor: Avtackning av Ingemar Åkesson efter 29 år i styrelsen.  

 • § 16 Ordf. tackade och avslutade mötet.

            Övraby den 11 mars 2020

____________________       ___________________                           ___________________         _________________

Britt-Marie Larsson                                         Bo Larsson                                                                 Lena Björk                                                          Irene Wallin                          

 

 

 

Vinguppsättning den 18 april 2018

 

 

 

 Vingen börjar lyftas liten

 

 

 

Stroppen är fäst i den första vingen och lyftet har börjat.

 

 

 

  

Vinge hängande i kran liten

Nu är vingen på väg uppåt.

 

 

 

John fäster kilbrädor mindre

 

 

Första vingen på plats. Möllebyggare John Svensson fäster kilarna.

 

 

Mölla norrifrån med nya vingar mindre

 

 

Nu är alla vingarna på plats!

 

 

 Bilderna är tagna av Göran Gustafsson Allevad.

 

 

.........................................................................................................................................................................................................

 

 Nu kan du ladda ner en digital rundvandring, om du har en "smartphone"

 Gör så här:

1. Gå till Play Butik eller App store och ladda ner Tidsmaskinen. Appen är gratis att ladda ner.

2. Välj "ladda hem" och du har en Android alternativ "hämta runda"om du har en iPhone.

3. För att ladda ner rundan du vill gå, skriv in rundans exakta namn: ovrabymolla

4. Starta den digitala rundvandringen genom att trycka på rundans namn och  låt vibrationer, berättelser, ljud och bilder leda dig längs rundan! Tänk på att vidröra skärmen då och då för att undvika att skärmen släcks. 

5. Har du gått den här rundan tidigare? Tänk då på att rundan uppdateras regelbundet. För att du ska vara säker på att du har tillgång till den senaste versionen av rundan behöver du radera den nerladdade rundan som finns i din telefon och ladda ner rundan på nytt.

Inom Tomelilla kommun finns flera digitala rundvandringar tillgängliga.

För information : www.tomelilla.se 

 

................................................................................................................................................................

 

 

 

Nya medlemmar hälsas välkomna i föreningen!


Kontaktpersoner: Bo Larsson tel. 0411 / 55 12 49


mobil tel. 0720-65 12 49 E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Jan Hansson tel. 0417 / 132 06

 

Medlemskap 2020    100:- familj


Medlemskap 2020      70:- enskild


Bankgiro 5063-8436

 

Länka till:
Skånska möllor

http://www.hembygd.se/foreningen-skanska-mollor/

..............................................................................................................................................................

  

ÅRSBERÄTTELSE

 

för

 

Föreningen ÖVRABY MÖLLA

 

2019

 

Styrelsen för Föreningen Övraby Mölla får härmed avge

 

årsberättelse för verksamhetsåret 2019

 

Styrelsen har under det gångna året haft följande

 

sammansättning:

 

Ordförande:                                                  Bo Larsson

 

Vice ordf:                                                     Börje Björk

 

Kassör:                                                         Jan Hansson

 

Sekreterare:                                                  Ingemar Åkesson

 

Ord. Ledamöter:                                           Nils-Olof Johansson

 

                                                                     Clas Johansson

 

                                                                     Tommy Landgren

 

Suppleanter:                                                 Leif-Håkan Persson

 

                                                                     Truls Sjöstedt

 

                                                                     Emil Nordin

 

Medlemsantalet: Under året 2019 har 131  familjemedlemskap

 

                            och 29 enskilda lösts.

 

Revisorer:           Revisorer för det gångna året har varit

 

 

                            Bodil Nowag och Lena Björk

 

                            med Gert Wallin som suppleant.

 

Tillsyningsmän: Tillsyningsmän har varit

                      

                           Kristina Buhre, Ola Sjöström och 

 

                           Anders Gustavsson jämte styrelsen.

 

Valberedning:    Valberedningen bestod av

 

                           Maj-Lis Hansson och Sonja Andersson.

 

Sammanträde:    Årsmöte hölls i Övraby den 12 mars  

                          

                           tillsammans med Övraby Nedraby  Byalag.

 

                           Efter förhandlingarna visades filmer från

 

                           vinguppsättningarna på Övraby Mölla 1978 och

 

                          1986. Därefter pratade kommunekolog Andrea

 

                         Nowag om ”Främmande invasiva arter”.

 

                         Styrelsen har haft två protokollförda möten

 

                         under året.

 

Verksamhet:    De vanliga underhållssysslorna som

 

                        häckklippning, kalkning  och målning har utförts.

 

                        Liggande stödrullar på hättan har bytts ut mot

 

                        större, vilket gör att rolletterna på hättan går

 

                        stadigare i sitt spår som nu även är infettat.

 

.                                   

         Mölledagarna med malning, mjölförsäljning och

 

       kaffeservering den 2 juni, 7 juli och 11 aug var

 

       välbesökta.

                           

                     Midsommarfirandet i samverkan med Övraby 

 

                     Nedraby Byalag  var som vanligt välbesökt.

 

                     Möllan har varit öppen som vanligt för allmänheten

 

                    och mjöl har funnits till försäljning.

 

 

Bostaden:    Luftvärmepump har installerats för att sänka

 

                    uppvärmningskostnaderna.

 

 

Styrelsen

 

 

 

.