Fiberkabel har de flesta i Övraby och Nedraby fått för något år sedan.

 

Nu väntar en del av oss att få strömen inkopplad via markkabel.

Skönt att bli av med elstolpar ute i fälten.

Synd om fåglarna som inte får några trådar att sitta på.

För och nackdelar med allt!

 

Övraby - Nedraby byalag
c/o Sven Tufvesson (Ordf.) Övraby, 273 91 Tomelilla
Tfn 0705 45 11 51