Verksamhetsberättelse 2017

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning :

Ordförande                       Gunilla Carlecrantz                                                  

Kassör                               Elna Brink

Sekreterare                        Kristina Buhre

Ledammöter                      Bodil Nowag, Christina Gustavsson,

Ersättare                            Tomas Nilsson, Sven Tuvesson

Revisorer                           Bo Larsson, Arne Nilsson

Revisorersättare                 Göran Hansson, Sonja Andersson

Valberedning                     Bo Larsson, Göran Gustavsson

Möten 

           Årsmöte i Övraby sockenstuga tisdagen den 14 mars.

 

Protokollförda styrelsemöten har skett 23/3, 20/6, 20/8, 23/9, 27/11 och 19/1.

 

Aktiviteter              

 • Den 14 :e mars var det årsmöte i sockenstugan, det hölls tillsammans med Övraby mölleförening. Efter mötet informerade arkeolog Lars Jönsson resultatet av skanningen av den medletida borgen Vallen har gått och hur vidare undersökning kan utvecklas. Det bjöds på kaffe och fika.
 • Den 30 :e april var det dags för valborgsmässobål hos Brita och Gösta i Nedraby.
 • 6 :e maj var det Åldermannagille på Övrabyborg, under ledning av ålderman Rose-Marie Nordin. Det var ett trivsamt gille med många deltagare.
 • Midsommarafton firades sedvaligt vid Övaby mölla. Midsommarstången kläddes med medhavda blommor och gemensamma krafter.
 • Den sista Pilgrimsvandringen (i denna form) ägde rum den 3 :e september,från Övraby kyrka till Nedraby kyrkoruin med efterföljande andakt under ledning av Jonas Alner. Det var även musikinslag av Marlene och Albin Löfgren. Det bjöds på kaffe i f.d spettekaksstugan hos Brita och Gösta Andersson.
 • Musik i sommarkväll med tillhörande picknick den 26 :a juli fick ställas in av flera anledningar bl a väderlek.
 • Den 11 augusti anordnades grillkväll vid Övraby mölla, som samlade ett glatt gäng på ca 10 personer.
 • 1 :a oktober var det visning av äppelodlingen på Tosterups gård, det var 35-40 som deltog.
 • Den 3 :e november var det Österlen lyser i våra byar. Samlingen vid sockenstugan med tända lyktor och ljus, varm soppa och tävling förstås, lockade 40 deltagare. Vädret var mer gynnsamt detta år så det fanns tända marschaller genom hela Övraby.
 • Lördagen den 25 :e november var det Jazz med picknick i Övrabyborgs festsal. Cajon Quintette var på hugget och bjöd på New Orlandsjazz och blues.
 • Årets Knutsgille den 12 :e januari hade för få anmälda och fick ställas in för första gången.

Övraby - Nedraby byalag
c/o Sven Tufvesson (Ordf.) Övraby, 273 91 Tomelilla
Tfn 0705 45 11 51