• Protokoll årsmöte 2019

   

  tisdagen den 12 mars kl. 19.00 i sockenstugan

 •     1. Sören Brodd öppnade mötet

 • 2. Årsmötets bedömdes vara behörigt utlyst.

 •  

  3. Bo Larsson valdes till ordförande och Kristina Buhre valdes till

 •     sekreterare för årsmötet.

 •  

  4. Som justerare valdes Sören Brodd och Thomas Nilsson.

 •  

  5. Byalagets verksamhetsberättelse lästes upp.

 •  

  6. Ekonomiska redogörelsen visar på behållning i kassan på

 •     27 208kr. Byalaget har ej erhållit några bidrag under året.

 •  

  7. Revisionsberättelse lästes upp av Bo Larsson, revisorerna

 •     tillstyrkte ansvarsfrihet.

 •  

  8. Mötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen.

 •  

  9. Mötet fastslog att ej ta ut årsavgift i år heller. Alla boende är

 •     med gratis i byalaget.

 •  

  10. Sören Brodd omvaldes till ordförande (1år).

 •  

  11. Styrelseledamöter; Christina Gustavsson och Bodil Nowag

 •      kvarstår som ledamöter. Omval av Elna Brink och Kristina Buhre

 •      (2år). Ersättare; omval av Sven Tuvesson (2år).

 •      Nyval (2 år) av Maria Nilsson.

 •  

  12. Val av suppleant (1 år), omval av Thomas Nilsson och nyval av

 •      Willemo Gonta.

 •  

  13. Till revisorer (1 år) var det omval av Bo Larsson och nyval av

 •      Göran Hansson. Till revisionsersättare var det omval av Sonja

 •      Andersson och nyval av Eva Jörgensen.

 • 14. Göran Gustavsson och Bo Larsson omvaldes till valberedningen.

 • 15. Den kommande verksamheten;

 •  

       30 april – Valborgsmässobål i Nedraby

 •  

       4 maj   – Åldermannagille på Nedrabytorp (Övraby)

 •  

       18 maj   -Visning av Nedrabytorps svinstall

 •  

       21 juni – Midsommarfirande vid Övraby mölla med

 •                   Mölleföreningen

 •  

       24 juli  – Musikfest med Fudge, Övarby prästgård

 •  

       2 nov  – Övraby-Nedraby lyser, Sockenstugan Övraby

 •  

       24 nov – Julpyssel i Sockenstugan

 •  

       10 jan  -  Knutsfest i Sockenstugan

 •  

  16. Till ny vice ålderman (med tillträde 1 maj) valdes Anna-Karin

 •      Åkesson, Övraby. Nuvarande vice ålderman, Johan Silfverberg

 •      (Nedraby) tillträder som ålderman 1 maj.

 •  

  17. Inga förslag från medlemmar eller styrelse.

 •  

  18. Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för

 •       uppmärksamheten.

 •  

   Bo Larsson, ordförande

 •  

  Kristina Buhre, sekreterare

 •  

  Thomas Nilsson, justerare

 •  

  Sören Brodd, justerare

                          

                                          

                                                                                                                        

 

Konstituerande möte 21 mars

Närvarande: Arnfinn Espmarker, Sören Brodd, Sven Tuvesson,

 

Maria Nilsson, Elna Brink, Kristina Buhre

 

1. Ordförande Sören Brodd öppnade mötet.

 

2. Maria Nilsson utsågs att justera protokollet.

 

3. Styrelsen konstituerade sig;

 

   Ordförande:           Sören Brodd

 

   Vice ordförande:     Thomas Nilsson

 

   Sekreterare:           Kristina Buhre

 

   Kassör:                  Elna Brink

 

   Ledamöter:            Christina Gustavsson o Bodil Nowag

 

   Suppleanter:          Maria Nilsson, Sven Tuvesson o Willemo Gonta

 

4. Styrelsen beslöt att ordförande Sören Brodd och kassör Elna Brink

 

   var för sig tecknar föreningens firma.

 

5. Nästa styrelsemöte blir tisdag 4 juni, hos Elna i Nedraby kl 19.00.

 

6. Mölleföreningen vill att byalaget är med och arrangerar

 

   midsommarfirandet. Bo bjuds in till nästa styrelsemöte.

 

7. Aktiviteterna för årets fastställdes.

 

8. Övrig fråga; Trafiksituationen i Övraby med för hög hastighet.

 

   Sören har skickat skrivelse till Trafikverket. Svar har kommit där det

 

   framgår att några åtgärder inte är aktuella för Övraby, då det inte

 

  anses relevant. Sören skickar in ett svar och en vädjan om att någon

 

   åtgärd kan genomföras.

 

9. Mötets avslutas.

                     

 

 

 Verksamhetsberättelse 2018

 Styrelsen under året :

 Ordförande                        Sören Brodd

 Vice ordförande                Thomas Nilsson                                       

 Kassör                                 Elna Brink

 Sekreterare                        Kristina Buhre

 Ledammöter                      Bodil Nowag, Christina Gustavsson,

 Ersättare                             Thomas Nilsson, Sven Tuvesson

 

Revisorer                             Bo Larsson, Arne Nilsson

 Revisorersättare               Göran Hansson, Sonja Andersson

 Valberedning                     Bo Larsson, Göran Gustavsson

 

Ålderman                            Arnfinn Espmarker

 Vice ålderman                   Johan Silfverberg

 

 

Möten                         Årsmöte i Övraby sockenstuga tisdagen den 14 mars.

                                     Protokollförda styrelsemöten har skett 22/3, 14/5, 17/9, 23/9, och 8/1.

 Aktiviteter             

 

 • Vid årsmötet som hölls tillsammans med Övraby mölleförening, berättade Göran Gustavsson om « Nybroåns betydelse för djurlivet « . Det bjöds på kaffe och fika.

 • Den 30 :e april var det dag för valborgsmässobål  hos Brita och Gösta i Nedraby. 

 • 5 :e maj var det Åldermannagille på Övrabyborg, under ledning av ålderman Thomas Nilsson. Vice ålderman Arnfinn tog därefter över och presenterade att Johan Silfverberg från Nedraby var ny vice ålderman.

 • Midsommarafton firade sedvaligt vid Övaby mölla. Midsommarstången kläddes med medhavda blommor och gemensamma krafter. 

 • Musik i sommarkväll med tillhörande picknick den 23 :a juli. Fudge stod för musikunderhållningen. De får gärna komma tillbaka till Övraby !

 • Den 12 augusti anordnades byavandring med guidning av prästgårdens trädgård, Övrabys kyrka och Övrabyborg.

 • Den 2 november var det Österlen lyser i våra byar. Samlingen vid sockenstugan med tända lyktor och ljus, varm soppa och tävling förstås, lockade ca 25 deltagare. 

 • Det anordnades julpyssel med ljussstöpning i sockenstugan under ledning av Marit Lundin den 18 november.

 • Lördagen den 24 :e november skulle det varit jazz, som dock fick ställas in då intresset var för lågt. 

 • Årets Knutsgille den 11 :e januari genomfördes som knytkalas i sockenstugan.

 •  

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Övraby - Nedraby byalag
c/o Sven Tufvesson (Ordf.) Övraby, 273 91 Tomelilla
Tfn 0705 45 11 51