Bredband

 

 

Vi var några som var kallade till kommunhuset tisdagen den 18 mars för att få information om och diskutera bredband (TLF).

Det blev mycket positivt för oss i byalaget. Kommunen har nu beslutat att fiberdragning ska starta med Övraby Nedraby och Benestad.

Det är inte längre tal om att Nedraby ska lämnas över till Ystad. Även de enstaka fastigheter i Nedraby, som tillhör Ystad kommer med.

I vårt område har vi runt 60% anmälda fastigheter. Der krävs minst 40% för att utbyggnad ska ske, så ligger mycket bra till.

Nästa steg för kommunen blir nu att ta kontakt med markägare och andra intressenter för att kunna göra en budget. När den väl är lagd är det för sent att komma in med nya anmälningar.

Såvida man inte ligger helt nära en fastighet som ansluts och den extra kostnaden då blir marginell.

Det är därför viktigt att de som vill kopplas in, men ännu inte anmält sig. Gör det snarast.
Jag har en lista över alla anmälda fastigheter. Alla är välkomna att titta på den. Vi har årsmöte på onsdag 26 mars och

där kan den lämpligen läggas fram.

När budgeten för vårt område är klar kommer man att räkna på ett område i nordöstra hörnet av kommunen.

Man kommer att söka nya pengar, Om de beviljas kommer pengarna först sent 2015, varför nästa chans kommer först 2016.

 

Sven Tuveson

Ordf Övraby-Nedraby byalag.

Övraby - Nedraby byalag
c/o Sven Tufvesson (Ordf.) Övraby, 273 91 Tomelilla
Tfn 0705 45 11 51